TOURISM

          HERBAL HEALTH TOURISM เมืองกัญชา เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ กัญชา พืชมากสรรพคุณ ผ่านรูปแบบการท่องเที่ยวที่สร้างประสบการณ์ เหนือจินตนาการ พิสูจน์ตำนานเวชศาสตร์แพทย์แผนไทย เราคือแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของประเทศไทย โดยภายในโครงการประกอบไปด้วย พิพิธภัณฑ์กัญชา สหคลินิค ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชา สมุนไพร สินค้าไทย Boutique Resort เปิดโลกของการเรียนรู้รูปแบบใหม่ บนเนื้อที่กว่า 50 ไร่ เมืองกัญชา จะกลายเป็นสุดยอดอุทยานการเรียนรู้พืชกัญชา ในระดับโลก และมีเสน่ห์เฉพาะตัวด้วยความสวยงาม ความเป็นไทย และยังเสริมสร้างการแพทย์แผนไทยโบราณ และผลิตยาจากสมุนไพรไทยด้วยนวัตกรรมที่ล้ำสมัย