Canabis Academy

          ศูนย์การเรียนรู้เรื่อง กัญชา ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประกอบไปด้วย พิพิธภัณฑ์กัญชาไทย การอบรมแพทย์และการนวดแผนไทย สถาบันกัญชาศาสตร์ ศูนย์เภสัชกรรมไทยและกัญชาทางการแพทย์ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจกัญชา ศูนย์วัฒนธรรมกัญชาไทย การ Workshop ผลิตภัณฑ์กัญชา และไร่กัญชาจำลอง ที่จะพาคุณไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆของกัญชาอย่างเพลิดเพลิน