วิธีการจูงใจพนักงาน

หลังจากรัฐบาลประกาศปลดล็อกกัญชาแล้ว เรามาดูว่าอาการเมากัญชาเป็นอย่างไร และการแก้อาการเมาเบื้องต้นเป็นอย่างไรครับ
ด้วยความปรารถนาดีจาก HHT CANNABIS PHUKET

คำเตือน : เสพหรือบริโภคมากเกินไปเป็นผลเสียต่อสุขภาพนะครับ